Square root
VBT
Calculator
magnet

My H

09 tháng 12 2020 12:30

câu hỏi

costly fastener portable smartphone


22

2

Được xác nhận

X. Quynh

30 tháng 12 2020 10:04

Được xác nhận

Hi bạn! Bạn có thể vui lòng đưa đầy đủ ngữ cảnh cho câu trên để Kiến Guru có thể giúp bạn được không? E.g: My portable smartphone has a costly fastener. (Điện thoại thông minh di động của tôi có một dây buộc đắt tiền.)

My H

09 tháng 12 2020 12:30

costly fastener portable smartphone

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

His roommate usually comes back home very late at night,.......................is very annoying A. Who B.Which C.Whom D.that giải thích tại sao chọn giúp em với 😭

0

Lihat jawaban (1)