Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoan K

14 tháng 10 2022 15:56

câu hỏi

cos2x-√3sin2x=√2


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 16:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ngoan K</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài phương trình lượng giác</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ngoan K

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài phương trình lượng giác

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận