Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

04 tháng 10 2022 07:43

câu hỏi

cos 3x + cos 2x - cos x + 1 = 0 Giai pt

cos 3x + cos 2x - cos x + 1 = 0

Giai pt


19

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 08:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Huy H</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 11 Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;<br>Dưới hình</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Huy H

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 11 Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài giải chi tiết :  
Dưới hình

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện dãy chuyển hoá sau : a, NaNO2—&gt;N2—&gt;NH3—&gt;NO—&gt;NO2—&gt;HNO3. b,NH4CL—&gt;NH3—&gt;N2—&gt;NO—&gt;NO2—&gt;HNO3—&gt;Cu(NO3)2—&gt;CuO—&gt;CuO

5

Được xác nhận