Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm C

03 tháng 11 2019 03:02

câu hỏi

cong thuc tinh chieu dai khi biet dien tro, dien tro suat , tiet dien


0

1


Cát N

03 tháng 11 2019 13:43

R=p. l:s

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính điện trở tương đương;biết R1=4 ôm,R2=10 ôm,R3=15 ôm,R4=5 ôm

4

Lihat jawaban (2)