Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê K

13 tháng 1 2020 15:13

câu hỏi

Con trai là con gái có điểm gì khác nhau


10

2


Mèo N

15 tháng 1 2020 08:18

con trai và con gái có cơ quan sinh dục khác nhau , con trai tóc ngắn, con gái tóc dài, con gái dịu dàng , con trai mạnh mẽ

Ngô B

19 tháng 1 2020 13:51

con trai là mạnh hơn con gái và có thể làm những việc khó khăn hơn.con gái là yếu hơn con trai nên chỉ làm những công việc ít khó khăn hơn.con trai không thể đẻ con được nhưng con gái có thể đẻ con được.con trai có mái tóc ngắn,con gái có mái tóc dài hơn con trai.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

làm thế nào để phòng tránh xâm hại tình dục?🤨🤨🤨

27

Lihat jawaban (4)