Square root
VBT
Calculator
magnet

Hân H

12 tháng 10 2020 13:24

câu hỏi

con người ko cần gì sau đây : a) nước b) đồ ăn c) ô-xy d) khí các - bô - níc


25

9


Thien T

19 tháng 10 2020 12:42

khí các bô nít

Lê H

16 tháng 12 2020 13:20

Khí các -bô-nic

Nguyễn H

27 tháng 12 2020 12:32

Khí các-bô-níc

Đoàn G

12 tháng 1 2021 13:56

khó các-bô-níc

Cao T

26 tháng 3 2021 11:38

khí các-bo-níc

Nguyễn V

18 tháng 4 2021 09:45

khí các-bo -níc

Yuki Y

24 tháng 5 2021 01:23

Khí các bô ních

Meowpeo_boss_team_meowpeokopeo M

21 tháng 7 2021 11:00

khí cacbonic

Nguyễn T

01 tháng 8 2021 12:57

câu trả lời của mình là câu d

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đố bạn con nào thông minh nhất a cá voi b con chó c con vẹt

0

Lihat jawaban (1)