Square root
VBT
Calculator
magnet

FuFu F

16 tháng 8 2020 12:16

câu hỏi

Con người không thể ô-xi quá bao nhiêu phút ? Con người không thể nhịn uống nước bao nhiêu ngày ? Con người không thể nhịn ăn bao nhiêu ngày ?


11

3


Táo T

21 tháng 8 2020 11:43

1.4 phut 2.7 ngay 3.60 ngay

Cao T

26 tháng 3 2021 11:40

ô-xi: 3 giây uống: 3 ngày ăn : 21 ngày

Meowpeo_boss_team_meowpeokopeo M

21 tháng 7 2021 11:04

oxi =3 giây uống =7 ngày ăn = 30 ngày

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Không khí bay lên sẽ ra sao ????

0

Lihat jawaban (1)