Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh L

08 tháng 4 2020 14:07

câu hỏi

con người do ai tạo ra????


0

1


Alice A

09 tháng 4 2020 05:35

Ko ai tạo ra cả, con người đc tiến hoá từ loài vượn cổ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nếu ba hoặc mẹ đi làm về bạn nên làm gì??? 😏😏😏

3

Lihat jawaban (5)