Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào T

01 tháng 12 2021 01:47

câu hỏi

con người có thể ngừng hoạt động hô hấp không? vì Sao?


24

4


Trần V

04 tháng 12 2021 14:46

không. Vì nếu chúng ta không hô hấp thì sẽ không có oxi mà oxi là để tạo ra năng lượng để chúng ta hoạt động nên khi thiếu oxi chúng ta sẽ mệt mõi chết dần chết mòn. Có thể là từ 3-4 phút không trao đổi khí thì nạn nhân sẽ tử vong nhé

TRẦN T

06 tháng 12 2021 08:39

con người không ngừng hoạt động hô hấp. Vì nếu không hô hấp thì không có oxy, oxy làm ra năng lượng để ta hoạt động. Nếu không có oxy thì chúng ta sẽ mệt mõi và tử vong

Phan T

09 tháng 12 2021 07:25

không thể

Leosaki N

12 tháng 12 2021 08:42

🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤔🤔🤔🤔🤔😶😶😶😶😶🤐🤐🤐🤐🤐

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khối lượng riêng là gì?

11

Lihat jawaban (1)