Square root
VBT
Calculator
magnet

Công_Thụ C

08 tháng 4 2020 02:34

câu hỏi

con ng có là động vật ko


4

6


Công_Thụ C

14 tháng 4 2020 02:25

sai hết r

Công_Thụ C

14 tháng 4 2020 02:25

con ng là động vật cấp cao nhé

Công_Thụ C

15 tháng 4 2020 02:42

mặc dù lúc trước tiến hóa từ loài vượn cổ thành ng nhưng vẫn là động vật ( động vật cấp cao nhé 🙂)

Lê N

09 tháng 4 2020 10:43

không phải. ngày xưa mới là con vật vì ngày xưa còn là vượn cổ còn con người thì đã được tiến hóa từ loài vượn cổ lên nên không gọi là con vật

Nguyen K

13 tháng 4 2020 11:34

Con người cũng là động vật nhé, trên thế giới con người đc cho là loài động vật Thông minh nhất

Bùi T

21 tháng 4 2020 07:21

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ý nghĩa của câu ca dao dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ 10/3

5

Lihat jawaban (1)