Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

23 tháng 12 2019 22:02

câu hỏi

con ngựa có chân không?Vì sao?


0

1


Như Y

25 tháng 12 2019 14:08

có,vì dòng tộc nó đã có chân

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dãy 1: 3,22,5,9,27 Dãy 2: 5,11,22,7,35 Dãy 3: 5,17,?,23,? Giải giúp em 2 dấu chấm hỏi Ghi giúp em lời giải chi tiết ạ Cảm ơ nhiều!😍😍

33

Được xác nhận