Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

15 tháng 4 2020 14:52

câu hỏi

con ma xanh đập một cái thì chết, con ma đỏ đập hai cái thì chết.Hỏi làm thế nào mà chỉ hai phát mà chết cả hai con?


1

2


Truongthien T

15 tháng 4 2020 23:47

lần thứ nhất đập ngang lần thứ hai đập con ma đỏ

Phan P

16 tháng 4 2020 01:16

Lần thứ nhất đập ngang ,lần thứ hai đập con ma đỏ .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Lịch gì dài nhất

2

Lihat jawaban (2)