Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

02 tháng 10 2022 17:01

câu hỏi

Con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để hòn bị đi từ vị trí x= -A/2 đến vị trí có li độ X=A căn 2/2 là 0,5s. Tính chu kì?

Con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để hòn bị đi từ vị trí x= -A/2 đến vị trí có li độ X=A căn 2/2 là 0,5s. Tính chu kì?


6

1

Được xác nhận

H. Hoàng

21 tháng 10 2022 04:01

Được xác nhận

Xin chào em Lê N, Đây là một bài tập thuộc Chương Dao động cơ, bài Con lắc lò xo Bài giải chi tiết: Ảnh đính kèm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đặt 1 đoạn dây dẫn có chiều dài 2m mang dòng điện 10A vào một từ trường có cảm ứng từ là 0,02T. Xác định lực từ tác dụng lên dây AB.

14

Lihat jawaban (1)