Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

13 tháng 4 2020 03:10

câu hỏi

con kiến bò lên tai con voi nói gì với con voi mà ngay tức khắc nằm lăn ra chết!!


1

1


Linh_Nguyen L

13 tháng 4 2020 10:21

ko nói gì cả , mà chui vào tai con voi

Lê N

14 tháng 4 2020 04:52

sai đáp đúng là con kiến 🐜 nói với con voi là em có bầu rồi nên nó lăn ra chết 😂

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có ai đã gặp người lạ bao giờ chưa

17

Lihat jawaban (3)