Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng G

11 tháng 4 2020 10:07

câu hỏi

con gì sáng đi bằng 4 chân,trưa đi bằng 2 chân và tối đi bằng 3 chân


4

1


Kudo S

11 tháng 4 2020 13:27

Con người

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tui đố mọi người một bà cụ lên núi hái thuốc giữa đường bà gặp một cây chuối hỏi tại sao bà chạy về?

17

Lihat jawaban (2)