Square root
VBT
Calculator
magnet

Duong D

24 tháng 11 2022 13:35

câu hỏi

Con gì chưa nấu đã chín?

Con gì chưa nấu đã chín?

 


13

2


Linh L

25 tháng 11 2022 09:57

<p>Là con ba ba</p>

Là con ba ba

Tường V

26 tháng 11 2022 06:56

bà ba

Minh P

25 tháng 11 2022 15:09

<p>con ba ba vì ba lần ba là chín nhé</p>

con ba ba vì ba lần ba là chín nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một thửa ruộng có chu vi là 140m.Biết chiều dài lớn hơn chiều rộng 10m và biết mỗi mét-vuông thu hoạch được 2 ki-lô-gam lúa.Hỏi trên cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc?

7

Lihat jawaban (1)