Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhung L

18 tháng 3 2022 00:06

câu hỏi

con cua có 6 chân làm sao cho nó có 9 chân


15

1


Nguyễn Á

18 tháng 3 2022 13:17

Luộc lên là chín

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho hai nưa khoang A=(−1;0] và B=[0;1). Xác đính C(R)A

2

Được xác nhận