Square root
VBT
Calculator
magnet

Vui B

25 tháng 12 2019 08:55

câu hỏi

con chó nặng 24kg, con thỏ nhẹ hơn con chó 18kg. hỏi con chó nặng gấp mấy lần con thỏ ?


0

3


Nhung P

26 tháng 12 2019 05:17

Con thỏ nặng số ki - lô - gam là: 24 - 18 = 6 (kg) Con chó nặng gấp con thỏ số là : 24 : 6 = 4 ( lần) Đáp số: 4 lần

Huynh A

27 tháng 12 2019 13:22

4

Hà M

30 tháng 12 2019 09:33

con thỏ nặng số Ki-lô-gam là : 24-18=6 (Ki-lô-gam) con chó nặng gấp con thỏ là : 24:4=6 (ki-lô-gam) đáp số :6 ki-lô-gam.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điền vào chỗ chấm : 1,3,4,7,.....,18,29,.....

0

Lihat jawaban (1)