Square root
VBT
Calculator
magnet

Anvy12 A

14 tháng 10 2020 04:45

câu hỏi

con cá.con bò


4

1


Coffe T

18 tháng 10 2020 09:17

Hỏi gì không hỏi chú đây không phải câu hỏi.Ok???

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một miếng đất hình tam giác có cạnh đáy 8.6m. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 2.6m thì diện tích miếng đất sẽ tăng thêm 12.48m2 . Tính diện tích miếng đất ban đầu

0

Lihat jawaban (1)