Square root
VBT
Calculator
magnet

Blue T

05 tháng 2 2020 09:32

câu hỏi

con đang học bài rất rở con nên làm gì


0

1


Nguyễn T

05 tháng 2 2020 15:44

Xin chào! Bạn cần chăm chỉ hơn nữa, chỗ nào không hiểu thì học ở app Kiến Guru!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

26m2 32dm2 = m2

3

Lihat jawaban (1)