Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc H

26 tháng 12 2019 11:39

câu hỏi

con 8 tuổi mẹ hơn con 32 tuổi , hỏi tuổi con bằg mấy phần tuổi mẹ


0

5


Đặng T

26 tháng 12 2019 11:53

tuổi con bằng số phần tuổi mẹ là: 32 : 8 = 4 ( phần ) Đáp số: 4 phần

Khang T

27 tháng 12 2019 08:39

4

Huynh A

27 tháng 12 2019 13:15

4

Phan H

28 tháng 12 2019 08:20

thì 4 thôi

Bemeoly B

10 tháng 4 2020 10:42

4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai chơi game free fire ko

4

Lihat jawaban (2)