Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

14 tháng 10 2022 22:50

câu hỏi

Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in the box.

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 23:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y,<br>Đây là một bài môn Tiếng Anh dạng điền từ thích hợp vào chỗ trống.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Đáp án cần chọn: <strong>nuclear family </strong>(<i>Nếu bạn sống với bố mẹ và anh chị em ruột của bạn, thì bạn đang sống trong một gia đình hạt nhân)</i></p><p><i><strong>- </strong></i><strong>Gia đình hạt nhân là gia đình bao gồm 2 thế hệ: bố mẹ và con cái</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y,
Đây là một bài môn Tiếng Anh dạng điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Bài giải chi tiết:

- Đáp án cần chọn: nuclear family (Nếu bạn sống với bố mẹ và anh chị em ruột của bạn, thì bạn đang sống trong một gia đình hạt nhân)

- Gia đình hạt nhân là gia đình bao gồm 2 thế hệ: bố mẹ và con cái

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)