Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

02 tháng 10 2022 16:00

câu hỏi

Complete the sentences with tag questions. 1: I am making a big mistake,


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:02

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 6, chia động từ</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>I am making a big mistake, aren't I ?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 6, chia động từ

Bài giải chi tiết :

I am making a big mistake, aren't I ?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Sarah looks for any excuse she can to .... work blow off break into turn up take up

11

Được xác nhận