Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

11 tháng 10 2022 03:57

câu hỏi

Combine these pairs of sentences, using relative I dont like the man. He is going out with my sister.


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 04:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh, Bài Kết hợp và viết lại câu</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>I don't like the man who is going out with my sister.</p><p>(Tôi không thích người đàn ông mà đang đi ra ngoài với chị tôi)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh, Bài Kết hợp và viết lại câu

Lời giải chi tiết như sau:

I don't like the man who is going out with my sister.

(Tôi không thích người đàn ông mà đang đi ra ngoài với chị tôi)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với mai em có bài kiểu tra nhưng không biết làm thì quá khứ đơn ạ

1

Được xác nhận