Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

13 tháng 3 2023 02:49

câu hỏi

CO2 + NaOH + H2O ----->

CO2 + NaOH + H2O -----> 

 

alt

11

1


Thilieu H

15 tháng 3 2023 12:42

<p>CO2 +NaOH ra Na2 CO3 +H2O</p><p>C + CO2 ra CO</p><p>3. K2CO3</p><p>4. CO2</p>

CO2 +NaOH ra Na2 CO3 +H2O

C + CO2 ra CO

3. K2CO3

4. CO2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

h2so4 khi nào tác dụng với bacl2

1

Lihat jawaban (1)