Square root
VBT
Calculator
magnet

Hong M

01 tháng 12 2019 10:29

câu hỏi

có thể cân bằng giúp em phương trình này: FeS2 + O2 =) SO2 + Fe2O3


0

3


Bích K

03 tháng 12 2019 01:01

2FeS2+5O2=)2So2+Fe2O3

Diệu H

04 tháng 12 2019 14:47

4FeS2+11O2--->8SO2+2Fe2O3

Vinh Q

05 tháng 12 2019 03:43

2FeS2+3O2=)2SO2+2Fe2O3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1.Đốt cháy sắt thu được 0,2 mol Fe3O4. Thể tích khí oxi(đktc) đã dùng là bao nhiêu 2. Muốn điều chế đc 3,36 lít khí oxi (đktc) thì khối lượng KMnO4 cần nhiệt phân là bao nhiêu, viết phương trình điều chế

36

Được xác nhận