Square root
VBT
Calculator
magnet

NCTBD N

02 tháng 12 2019 13:30

câu hỏi

Có quan điểm cho rằng : Chỉ có thể rèn luyện được tính tự giác vì đó là phẩm chất đạo đức ; còn sự sáng tạo không rèn luyện được vì đó là tố chất trí tuệ, do bẩm sinh di truyền mà có. Em có đồng ý với quan điểm đó không ? Tại sao ?


0

1


Ha N

05 tháng 12 2019 08:13

câu này tùy bạn thôi, mình nghĩ đúng là sự sáng tạo ko rèn luyện được vì đó là tố chất trí tuệ, do bẩm sinb di truyền mà có.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có ý kién cho rằng chúng ta không lên tiếp xúc với những người bị nhiẻmc hiv/aids vì xẽ mang tính xấu và bị lây bệnh em có đồng ý với ý kiến đó không ?vì sao?

12

Lihat jawaban (3)