Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoahien H

02 tháng 1 2022 08:53

câu hỏi

co hai qua lê .Me lây môt qua .Hoi còn lai mây qua lê ?


8

4


Panda P

02 tháng 1 2022 15:15

1.

Khanh K

03 tháng 1 2022 00:17

còn lại số quả lê 🍐 là : 2-1=1 ( quả )

Minh C

03 tháng 1 2022 12:17

1 nhe

Phạm P

03 tháng 1 2022 13:40

1 .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

80/2+10

1

Lihat jawaban (2)