Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

22 tháng 12 2019 09:55

câu hỏi

Có ai giúp mình cách phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa


0

2


Thuyên H

22 tháng 12 2019 13:09

từ đồng âm là từ phát âm giống nhưng nghĩa khác từ nhiều nghĩa là từ có nhiều nghĩa khác nhau

Đặng P

07 tháng 2 2020 06:05

Từ đồng âm:Phát âm giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau Từ nhiều nghĩa: Có 1 nghĩa gốc và nhiều nghĩa chuyển ( Vd: lưỡi dao nghĩa gốc, lưỡi người nghĩa chuyển.)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thảo lee là ai

18

Lihat jawaban (3)