Square root
VBT
Calculator
magnet

Khanh A

21 tháng 11 2019 12:40

câu hỏi

Co 133 quyên vo 170 but bi . Ngươi ta chia vo but bi thang Cac phan thuong deu nhau moi phan thuong gom ca 3 loai. Nhưng sau Khu chia con thua 13 quyen vo 2 tap giay ko du chia vào các phan thương. Tinh xem co ban nhiêu phan thuong


0

1


Nguyễn T

18 tháng 3 2020 12:43

Này toán nhà bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

5

Lihat jawaban (1)