Square root
VBT
Calculator
magnet

Lộc N

08 tháng 1 2023 12:21

câu hỏi

CMR:x 2 -2x+2023 luôn dương với mọi x

CMR:x2-2x+2023 luôn dương với mọi x


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 12:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Lộc N,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>x<sup>2</sup>-2x+2023 = x<sup>2</sup>-2x+ 1 + 2022 = (x - 1)<sup>2</sup> + 2022 &gt; 0 ∀ x ∈ R</p><p>=&gt; đpcm</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Lộc N, 
Bài giải chi tiết:
x2-2x+2023 = x2-2x+ 1 + 2022 = (x - 1)2 + 2022 > 0 ∀ x ∈ R

=> đpcm


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân số sau: 24/1000.

0

Được xác nhận