Square root
VBT
Calculator
magnet

Lục N

08 tháng 4 2020 02:55

câu hỏi

CMR vs mỗi số dương a cho trước đa thức f(x)=x^4+ax^2+2. Luôn là tổng bình phương của hai đa thức bậc hai


0

1


Lục N

20 tháng 4 2020 13:56

Ko ai trả lời ư ????

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện xác định của các biểu thức

16

Lihat jawaban (1)