Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh L

22 tháng 9 2022 15:57

câu hỏi

CMR nếu a(y+z)=b(z+x)=c(x+y) (1). Trong đó a,b,c là các số khác nhau và khác 0 thì: y−za(b−c)y−za(b−c)=z−xb(c−a)z−xb(c−a)=x−yc(a−b)

CMR nếu a(y+z)=b(z+x)=c(x+y) (1). Trong đó a,b,c là các số khác nhau và khác 0 thì:

y−za(b−c)y−za(b−c)=z−xb(c−a)z−xb(c−a)=x−yc(a−b)


 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 02:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Minh L,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương 1 - Đại số : Số hữu tỉ - số thực, Bài 5: Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Minh L,

Đây là bài tập thuộc Chương 1 - Đại số : Số hữu tỉ - số thực, Bài 5: Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải và biện luận bất phương trình m2x -1&gt;x+m

0