Square root
VBT
Calculator
magnet

Lộc N

08 tháng 1 2023 14:01

câu hỏi

CMR:2x-x 2 -3 luôn âm với mọi x

CMR:2x-x2-3 luôn âm với mọi x


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 14:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em Lộc N,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>2x-x<sup>2</sup>-3 = - (x<sup>2</sup> - 2x +1) -2 = -(x-1)<sup>2</sup> - 2 &lt; 0 ∀ x ∈ R</p><p>=&gt; đpcm</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Lộc N, 
Bài giải chi tiết:
2x-x2-3 = - (x2 - 2x +1) -2 = -(x-1)2 - 2 < 0 ∀ x ∈ R

=> đpcm


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(-400)-131+31

3

Được xác nhận