Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

03 tháng 1 2021 06:53

câu hỏi

CM:a,b,c thuộc R với BĐT a²+b²+c²≥2(ab+bc-ca)


30

3


Đức H

07 tháng 1 2021 12:33

biến đổi hàng đẳng thức trên thành (a-b)^2+c^2-2bc+2ca <=>(a-b)^2+2c(a-b)+c^2 <=>(a-b+c)^2 điều đó luôn đúng

P. An

05 tháng 1 2021 03:44

Em ơi mình có thể kiểm tra lại đề một lần nữa không

Nguyễn H

05 tháng 1 2021 15:00

Dạ em kiểm lại đề thì thấy đề trong sách ghi vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a/3=b/5=c/7 và a = 15

2

Lihat jawaban (1)

thầy cô giúp em ạ

6

Được xác nhận