Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm N

07 tháng 11 2019 14:45

câu hỏi

Clo và oxi cái nào có phí kim mạnh hơn


0

1


Tuấn K

09 tháng 11 2019 14:22

oxi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

để nhận biết iot ta dùng

7

Lihat jawaban (1)