Square root
VBT
Calculator
magnet

Việt K

22 tháng 10 2022 14:18

câu hỏi

Chuyển sang câu bị động Are you going to have the shoemaker repair your shoes?

Chuyển sang câu bị động

Are you going to have the shoemaker repair your shoes?


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 14:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Việt K,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; Are you going to have your shoes repaired?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Việt K,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

-> Are you going to have your shoes repaired?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

The economy touches every ... of our lives. piece field division aspect

4

Được xác nhận