Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

25 tháng 9 2022 16:21

câu hỏi

Chuyển những câu sau về dạng câu hỏi (câu nghi vấn) 1. Does she feed (she/ feed) the animals every day ?


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

25 tháng 9 2022 16:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu ở thể nghi vấn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>-<strong> Does she feed the animals every day?</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết lại câu ở thể nghi vấn.

Bài giải chi tiết:

- Does she feed the animals every day?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

We both (listen/ listens) to the radio in the morning.

9

Được xác nhận