Square root
VBT
Calculator
magnet

Diễm H

27 tháng 12 2019 10:28

câu hỏi

chuyển động cơ là gì


1

1


Khuất Y

29 tháng 12 2019 13:57

Là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lúc 7 giờ sáng một xe oto xuất phát tè tỉnh A đến tỉnh B với tốc độ 60km/h nửa giờ sau ô tô khác từ tỉnh B đến A với tốc độ 40km/h coi đường đi giữa hai tinhe là đường thẳng cách nhau 180km

3

Lihat jawaban (1)