Square root
VBT
Calculator
magnet

Griiinn G

03 tháng 10 2021 05:09

câu hỏi

chuyển động của một vật là tổng hợp của 2 dao động cùng phương, có ptrinh lần lượt x1 = 3cos10t, x2 = 4sin(10t + Pi/2) (cm). gia tốc bằng bao nhiêu tại x1 + x2 =2 (cm)


21

3


Vũ N

04 tháng 10 2021 10:39

🫖🫖🧋🍷🍾⏲⏲⏲🏛💒🕍🕍🕍🕍💒

Vũ N

04 tháng 10 2021 10:39

Nhập câu trả lời của bạn tại đây

Vũ N

04 tháng 10 2021 10:39

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trên 1 sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100Hz người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn 3 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là?

4

Lihat jawaban (1)