Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần L

07 tháng 9 2022 19:38

câu hỏi

Chuyển các khẳng định sau về dạng bất đẳng thức và cho biết khẳng định đó đúng hay sai? a, Tổng của -3 và 1 nhỏ hơn hoặc bằng -2

Chuyển các khẳng định sau về dạng bất đẳng thức và cho biết khẳng định đó đúng hay sai?

a, Tổng của -3 và 1 nhỏ hơn hoặc bằng -2


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 19:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần L,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a, -3 + 1 ≤ -2: Đúng</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần L,
Đây là một bài tập thuộc Chương Số tự nhiên.
Bài giải chi tiết:

a, -3 + 1 ≤ -2: Đúng

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y=3/(sin^(2)x−cos^(2)x) là ?

4

Được xác nhận