Square root
VBT
Calculator
magnet

Khieu N

08 tháng 4 2020 02:40

câu hỏi

chuyển các câu sau thì câu khởi ngữ a.tôi không đi chơi được b.không bao giờ ta đọc qua một bài thơ hay mà rơi nước mắt c.con không bao giờ mặc tấm áo ấy nữa


0

1


Maria C

17 tháng 4 2020 03:52

a. đi chơi,tôi k đi được b.còn bài thơ hay,k bao giờ ta đọc qua mà rơi nước mắt c.tấm áo ấy,con k bao giờ mặc nữa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ở đây ai có đề ôn thi j k ạ

0

Lihat jawaban (1)