Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị Y

13 tháng 12 2022 13:14

câu hỏi

Chu vi vườn số là 48m chiều rộng hơn chiều dài 6m Tính diện tích vườn sau

Chu vi vườn số là 48m chiều rộng hơn chiều dài 6m Tính diện tích vườn sau


8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

14 tháng 12 2022 14:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thị Y,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Nửa chu vi của vườn là:</p><p>48 : 2 = 24 (m)<br>Chiều rộng của vườn là:&nbsp;</p><p>(24 - 6) : 2 = 9 (m)</p><p>Chiều dài vườn là:</p><p>24 - 9 = 15 (m)</p><p>Diện tích vườn là:</p><p>15 x 9 = 135 (m<sup>2</sup>)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Thị Y, 
Bài giải chi tiết:

Nửa chu vi của vườn là:

48 : 2 = 24 (m)
Chiều rộng của vườn là: 

(24 - 6) : 2 = 9 (m)

Chiều dài vườn là:

24 - 9 = 15 (m)

Diện tích vườn là:

15 x 9 = 135 (m2)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Tịch N

13 tháng 12 2022 14:51

<p>chièu rộng là : (48:2 -6= 18(m)</p><p>diện tích là : 18. 6 =108(M<sup>2)</sup></p>

chièu rộng là : (48:2 -6= 18(m)

diện tích là : 18. 6 =108(M2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

7/3-(2,8-6/13)

6

Được xác nhận