Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy Q

10 tháng 4 2020 02:24

câu hỏi

chu vi hình vuông là 16m ,thì diện tích sẽ là mấy m?


0

1


Mimi M

10 tháng 4 2020 05:15

Cạnh của hình vuông đó là: 16 : 4 = 4 (m) Diện tích của hình vuông đó là: 4 x 4 = 16 (m^2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một miếng tôn hình chữ nhật có chiều dài 3 phần 4 m và chiều rộng kém chiều dài 1 phần 4 m. Vậy diện tích miếng tôn đó là?.............. m vuông

7

Lihat jawaban (3)