Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Q

24 tháng 11 2022 14:18

câu hỏi

Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 240 m . Chiều rộng kém chiều dài 20 m . Tính diện tích thửa ruộng đó .

Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 240 m . Chiều rộng kém chiều dài 20 m . Tính diện tích thửa ruộng đó .


26

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

25 tháng 11 2022 13:12

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Trần Q&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 3500m<sup>2</sup><br><br>Bài giải chi tiết:<br>Tổng chiều dài của hai cạnh còn lại là : 240:2=120(m)</p><p>Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là: &nbsp;(120+20):2= 70(m)</p><p>Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là: 120-70=50(m)</p><p>Diện tích của thửa ruộng là</p><p>70×50=3500(m<sup>2</sup>)<br>Kết luận: đáp án chính xác là 3500 m<sup>2</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Trần Q 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 3500m2

Bài giải chi tiết:
Tổng chiều dài của hai cạnh còn lại là : 240:2=120(m)

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:  (120+20):2= 70(m)

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là: 120-70=50(m)

Diện tích của thửa ruộng là

70×50=3500(m2)
Kết luận: đáp án chính xác là 3500 m2
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Phạm T

25 tháng 11 2022 07:34

<p>Tổng chiều dài 2 cạnh còn lại là&nbsp;</p><p>240:2=120(m)</p><p>Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là</p><p>(120+20):2= 70(m)</p><p>Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là</p><p>120-70=50(m)</p><p>Diện tích của thửa ruộng là</p><p>70×50=3500(m×m)</p>

Tổng chiều dài 2 cạnh còn lại là 

240:2=120(m)

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là

(120+20):2= 70(m)

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là

120-70=50(m)

Diện tích của thửa ruộng là

70×50=3500(m×m)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang của quyển sách Toán 6 tập I dày 130 trang?

12

Được xác nhận