Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương T

21 tháng 5 2020 13:04

câu hỏi

Chu vi của một hình chữ nhật bằng chu vi của một hình vuông có cạnh là 24cm. Tính chiều dài hình chữ nhật đó, biết chiều rộng của hình chữ nhật là 19cm. .


0

1


Lê B

23 tháng 5 2020 06:31

24 - 19 = 5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123456789 - 12345678 bằng ?😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 😁

27

Lihat jawaban (8)