Square root
VBT
Calculator
magnet

My P

17 tháng 10 2022 07:58

câu hỏi

Choose the word that is not in the same group as the rest: A. bed B. lamp C.sink D. television

Choose the word that is not in the same group as the rest: A. bed B. lamp C.sink D. television


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

17 tháng 10 2022 09:21

Được xác nhận

<p>Xin chào My P.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc môn tiếng anh.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Đáp án C.sink</p><p>Vì Sink: bồn rửa thường ở nhà bếp hoặc nhà vệ sinh</p><p>3 cái còn lại có thể là đồ vật trong phòng ngủ</p><p>nên sink khác nhất.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để &nbsp;được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào My P.

Đây là câu hỏi thuộc môn tiếng anh.

Lời giải chi tiết:

Đáp án C.sink

Vì Sink: bồn rửa thường ở nhà bếp hoặc nhà vệ sinh

3 cái còn lại có thể là đồ vật trong phòng ngủ

nên sink khác nhất.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để  được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với ạ

5

Được xác nhận