Square root
VBT
Calculator
magnet

Thao T

10 tháng 4 2020 02:13

câu hỏi

choose the word that has main stress placed differntly from the others chọn từ có trong âm khác 1/ A.library BIntemet C cinema Dìnormation 2/A.pảtner B swimming Cgrandparents Dproject


1

1


Võ Q

14 tháng 7 2020 09:45

bạn viết vậy sao đọc được, gạch chân nữa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu 5 unit 1 lesson 2

4

Lihat jawaban (1)