Square root
VBT
Calculator
magnet

Hằng N

18 tháng 2 2022 23:02

câu hỏi

choose the underlined part in each sentence that needs correcting The table was sending from California to New York by plane


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

23 tháng 8 2022 08:25

Được xác nhận

Xin chào em Hằng N, Đây là một bài tập thuộc dạng tìm và sửa lỗi sai. Bài giải chi tiết: - Đáp án sai ở đây là: was sending - Cần sửa lại: The table was sent from California to New York by plane. (Cái bàn đã được gửi từ California đến New York bằng máy bay.) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I didn't realize how late it was and I didn't stop studying till after midnight. -> I didn't realize how late it was and I went

4

Được xác nhận