Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoc D

16 tháng 10 2020 12:16

câu hỏi

choose the correct answer 1 . how old are you next year? A : next year I was 10 years old B : tomorrow I'm still 10 years old C : This year I am 10 years old


6

4


Tạ T

17 tháng 10 2020 05:25

hổng hiểu

Tạ T

17 tháng 10 2020 05:26

Xin chào

Nguyễn T

21 tháng 10 2020 13:58

đáp án A

Ngoc D

25 tháng 10 2021 11:01

U ghê

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy viết câu mà idol của bạn hay nói và để mik đoán đó là ai(me:Hành vi phạm pháp của a đã bị tui phát hiện)

17

Lihat jawaban (1)